Polyester Plastik Toka
Plastik ve Metalize Tokalar

1001
3-4-5-6-7 cm

1001
4,5 cm

1003
3-4-5 cm

1004
2,5 cm

1005
2-2,5 cm

1032
-

1033
-

1067
-

1068
-

1071
3,5 cm

1072
5 cm

1076
4-5 cm

1077
-

1078
3 cm

2154
-

2172
-

                                                                                        

Tel: +90 212 225 17 65     Fax: +90 212 224 85 69     E-Mail: info@plassanbutton.com